رویاپارک

رویا پارک (مهرازشو)

/post-83

برای تهیه فضاهای جذاب و متفاوت کافی است مقداری فیزیک و معماری بدانیم این دست فضاها میتواند مغز شما را فریب بدهد یا چشم شما را درگیر کند در این قسمت گروه معماری تجویدی سر به یک نمونه در ایران زده که به خوبی این امکان را برای شما فراهم میکند که در چنین فضاهایی قدم بزنید. (رویا پارک )


مشاوره رایگان

با ما به قدم زدن در رویاتان از آنچه گمان میکنید نزدیکترید
02191300553خط ویژه
09126604675
چهارراه طالقانی - برج آموت طبقه 12 واحد 158

مشاوره رایگان