هرگونه استفاده از دکور که فقط جنبه تزئینی و تجملاتی دارند را مانند گلدان های خاص، کوزه های سفالین را باید کنار بگذارید و فقط به اندازه نیاز از کوسن و فرش استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

https://www.instagram.com/p/B6QwDxugfee/