امروزه در خانه های کوچک و اپارتمان های کم متراژ استفاده از پارتیشن بسیار کاربردی است . در ادامه برای شما تصاویری جهت ایده گرفتن جدا کردن فضا برای شما گذاشته شده است.