ویلا مدرن امروزه سبک ویلا سازی مدرن بسیار مورد توجه ویلا سازان قرار گرفته است باهم چند نمونه ویلا مدرن ببینیم.از نمونه کارویلای مدرن گروه معماری تجویدی دیدن فرمایید.