دیزاین منزل طیف رنگی زرد و سورمه ای دردیزاین و دکور منزل  خود استفاده از رنگ ها نترسید. استفاده  درست  از رنگهای  مکمل و  متضاد کنار  هم باعث میشود فضای شما دلنشین تر و دارای جذابیت بیشتری بشود.