اتاق کودک باید کاملا اصولی طراحی شود چه از نظر رنگ شناسی که تاثیر مستقیم بر روحیه کودک دارد و چه از لحاظ ابعاد مناسب برای اینکه کودک فضای مناسب برای بازی وجنب و جوش خود داشته باشد. و درادامه جنسیت کودک دختر یا پسر بودن هم در الویت است برای مثال یکی از ویژگی های بارز دخترها روحیه حساس و لطیف آن ها می باشد و همین روحیات باعث شده است تا طراحی دکوراسیون اتاق خواب برای آن ها از اهمیت زیادی برخوردار شود و علاوه بر این دختران در رده سنی های مختلف به تزیین اتاق خواب خود اهمیت زیادی می دهند از این رو بهتر است در هنگام تزیین …