گروه استودیو پدرام تجویدی گزارشی از دو اثر معمار معروف علیرضا مشهدی میرزا تهیه کرده است که از بافت اجر در طراحی نمای خود استفاده کرده است برای دیدن این ویدیوها اینجا کلیک کنید. 

سی خانه

چهل گره