تاثیر دریا در قیمت واحد در انتالیا ترکیه ، شاید از خود بپرسید دریا بر قیمت واحدها چه تاثیری میتواند داشته باشد باید گفت که دراین کشور بسته به نزدیکی به دریا قیمت های واحدهای مسکونی گرانتر میشوند. و حالا اگرساختمانی کنار دریا باشدقیمت های واحدهای داخلی اپارتمان هم متغییر است چون ویو به دریا داشتن واحد هاتاثیرگذار است.

پس نتیجه میگیریم معماری و طراحی مناسب میتواند روی قیمت هر واحد از اپارتمان تاثیر ویژه ای بذارد.

استودیو پدرام تجویدی در این شهر گزارشی از یک اپارتمانی که کنار دریا است و از معماری استفاده نکرده است تهیه کرده است و همچنین اپارتمانی که کاملا معماری و طراحی معمارانه در ساخت اپارتمان رعایت شده است .

برای دیدن این ساختمان ها اینجا کلیک کنید.