در اینجا میخواهیم درباره نماد ایران و ایرانی صحبت کنیم برج ازادی

برج ازادی توسط استاد امانت طراحی واجرا شده که در زمان ساخت قرار بود یادمان جشن های2500ساله ایران باشد اما امروز با نمادایران و ایرانی شد است. در ادامه از فضای داخلی این برج بسیار زیبا و غرور افرین صحبت میکنیم.

طبق اسناد گفت و گو با خود معمار برج برای طراحی این برج از دو قوس قبل اسلام و بعد از اسلام استفاده شده است.

در دیواره های نمای برج ازادی از25هزار قطع سنگ مرمریت جوشقان کم یاب استفاده است که هیچ دو تا سنگی با هم یک شکل و برابر نیست اند و فقط از هر سنگ 4بار در پایه هایمختلف استفاده شده است

کل مجمعه ازادی فقط در 28 ماه ساخته و اجرا شده است.پیمانکار برج ازادی اقای پورفتحی بوده که به خوبی این مسولییت را برعهده گرفته بود که حتی در این 28 ماه از پروژه بیرون هم نرفته بود. در ادمه از داخل برج ازادی صحبت کنیم که ویژگی چشمگیر این است که در داخل مجموعه هیچ ستونی وسط فضا نمیبینید و استفاده نشده است وقابل ذکر است که سازه کل مجموعه از بتن ارامه است.

از معماری داخل برج بخواهیم بگوییم باید به این نکته اشاره کنیم که معماری راه پله ها متفاوت از و از سه نوع معماری پله استفاده شده است. برای مثال از معماری پله اب انبارها استفاده شده است که به صورت تیز و دهنه خیلی تنگ دارد که وقتی پایین تر میاد این دهنه ها پهنتر میشوند.

طبقه سوم برج به عنوان گالری طراحی شده و ازش استفاده شده است.نکته قابل ذکر دیگراین است که قرینه سازی معماری اسلامی در این برج کاملا مشهود است و استفاده شده است. برای اطلاعات بیشتراز برج اینجا کلیک کنید.