در این قسمت از مجموعه مهرازشو میخواهیم سر به یک فروشگاه بازسازی در شهر انتالیا در ترکیه بزنیم.در این کشور به بحث بازسازی اهمیت ویژه ای میدهند که جدیدا سعی بر این دارند که معماری را وارد ساخت مجموعه های تجاری و مال های بزرگ کنند که در بعضی از پروژه ها موفقیت امیز بوده است از این رو عواملی که باعث این میشوند که مردم راحت تر به امر بازسازی بپردازند فضاهایی و فروشگاهایی که ساختمانی و صنعتی در دسترس مردم قرار میدهند.

در این فروشگاه ها امکان خرید تمام مایهتاج صفر تا صد یک بازسازی وجود دارد.از پارکت وملات ومصالح تا اکسسوری های مورد نیاز در یه فضا.

استودیو پدرام تجویدی سعی بر این داشت که در یکی از این فروشگاه ها به اسم باهاوس در انتالیا ترکیه ویدیویی تهیه کند ولی متاسفانه قوانین این کشور اجازه تهیه این ویدیو را نداد برای بازدید ویدیو های بیشتر اینجا کلیک کنید.