امروز یکی ازپرطرفدارترین سبکهای دکوراسیون بین مردم سبک دکوراسیون داخلی مدرن است. یکی از عوامل مهمی که سبک ها رو شکل میده مبلمان میباشد نکاتی برای استفاده از مبلمان مدرن وجود دارد که در ادامه توضیح میدهیم.

مبلمان های مدرن عموما دارای رنگ هاسرد وخنثی میباشد

ویژگی دیگر که میتوان ذکر کرد در ساخت این مبلمان است که از خطوط دارای منحنی بسیار کم استفاده میشود که در واقع استفاده از خطوط مستقیم وزاویه های تیز نکته مهم در ساخت مبلمان مدرن میباشد.

در بخش انتخاب پارچه در مبلمان مدرن باید این نکته رعایت شود که بسیار ساده و یک رنگ و یکدست باشد.