اینکه یک دیوار قرار باشه کاغذدیواری بشه چند رول کاغذ دیواری نیاز داریم یکی از چالش هایی است که خیلی از ادما باهاش روبرو هستن در این مطلب با زبان ساده برای دوستان توضیح میدهیم که بتونن تعداد رول کاغذ دیواری رو محاسبه کنید.

فرض کنید یک دیوار 9متری رو میخواییم کاغذ دیواری کنیم به ارتفاع کمتر از 2مترو50سانتی متری در این گزینه به ازای هر دو متر طول دیوار یک رول کاغذ دیواری احتیاج دارید.

در ادمه چرایی رو براتون توضیح میدم طول هر رول کاغذ دیواری ده متر هستش به عرضهای مختلف 50سانتی متر  70سانتی متر 100سانتی متر میباشد . ده متر طول کاغذدیواری تقسیم بر 4 یعنی 2.40 متر طوری یعنی چهارتا باند دیوار رو کاغذ دیواری میشه حالا اگر کاغذ دیواری مورد استفاده برای دیواری باشه که ارتفاع ان بیشتر از 2متر50باشه

یا کاغذدیواری ساده استفاده نکنید و گل دار و طرح دار باشه (برای اینکه طرح و گلها در امتدادیکدیگر باشند) باید اینگونه محاسبه شود به ازای هر یک رول 3 باند (عرض کاغذ دیواری50سانتی) 1متر و نیم طول دیوار کاغذ دیواری میشود.

در کل باید اینگونه گفت که برای یک دیوار 9 متری اگر بخواهییم کاغذ دیواری گل دار بکنیم باید 6 رول کاغذ دیواری تهیه کنیم.اگر یه دیوار پنجره داشته باشد باید از پرتی هایی که از کاغذ دیواری مانده است استفاده کرد چون باید طاقچه و بالای پنجره کاغذ دیواری بشوند.

این توضیحات ساده بیان شد که برای تهیه کاغذ دیواری رول های بیشتر که فروشنده به شما پیشنهاد میدهند را خریداری نکنید و تعدادمناسب با پرتی حداقلی برای فضای خود تهیه کنید.