کیفیت فضایی که در آن زندگی میکنیم مهمترین مولفه ی خوب یا بد بودن حس آن فضاست.

زمانی که حرفی از بازسازی به میان می آید همه ما به هزینه های میلیونی و در مواردی به هزینه های میلیاردی فکر میکنیم...

اما آیا همیشه اینگونه است؟

بازسازی میتواند حتی با هزینه های بسیار کم و تنها با کمی خلاقیت انجام شود.

بازسازی با یک سطل رنگ و یک غلطک

بازسازی با چند تکه وسیله قدیمی

بازسازی با چند استیکر زیبا

بازسازی با چند متر پارچه

و هزاران نوع دیگر ...

منظورمان از بازسازی چیست؟

به نظر من بازسازی حتی میتواند یک تغییر دکور در منزل باشد.

هر چیزی که حس فضای شما را بهتر کند و حس بهتری از بودن در فضا بگیرید به نظر من بازسازی است.

این حس خوب میتواند با یک عطر در فضا شکل بگیرد یا یک موسیقی ملایم و یا حتی با تغییر جهت فرش منزلتان.

بازه قیمتی بازسازی از نظر من از 0 ریال شروع و انتهایی ندارد .

بازسازی کردن یک هنر است و کمی خلاقیت میتواند بهترین بازسازی را با کمترین هزینه انجام دهد.

پس همیشه برای بازسازی به فکر پول ها و هزینه های هنگفت نباشید.

برای آشنایی بیشتر در بخش اطلاعات رایگان سایت ما سر بزنید و اطلاعات بسیاری در این رابطه کسب کنید