در بازسازی آپارتمان های کوچک تصمیم گیری در نوع و اجرای پوشش دیوارها در بخش طراحی داخلی انجام می شود . با در نظر گرفتن فضای داخلی آپارتمان و مشورت با طراحان داخلی می توانید بهترین گزینه را برای پوشش دیوارهای خود انتخاب کنید .

در بازسازی آپارتمان های کوچک به نورپردازی توجه زیادی داشته باشید و از نورهای مصنوعی در فضا بیش تر استفاده کنید . انتخاب فرش های بزرگ گزینه مناسبی برای آپارتمان های کوچک محسوب نمی شوند ، پس بهتر است از فرش های کوچک و یا موکت های بدون طرح و رنگ خنثی در طراحی فضاهای کوچک استفاده کنید . از پرده های برای آپارتمان های کوچک با سقف کوتاه بهتر است استفاده کنید و رنگ خنثی را برای رنگ پرده آپارتمان استفاده کنید .

 

یکی از مهم ترین نکات در بازسازی آپارتمان های کوچک چیدمان صحیح می باشد. چرا که هر چه قدر هزینه برای بازسازی خانه کرده باشیم ، زمانی که هارمونی و هماهنگی خاصی بین طراحی و چیدمان داخلی وجود نداشته باشد زیبایی در خانه شما به چشم نخواهد آمد و ارزش وسایل و هزینه ای که برای بازسازی آپارتمان خود انجام داده اید بی ارزش خواهد بود .