طراحی های مدرن و دیزاین منزل پذیرایی اگرچه ممکن است کمی دور از دسترس باشند اما به یاد داشته باشید که هیچگاه تقلید در دیزاین منزل شما را به موفقیت نخواهد رسانید بلکه برای دستیابی به موفقیت در طراحی دکوراسیون باید بتوانید از طرح های موفق ایده برداری کرده و با طرح پردازی متناسب با ابعاد و موقعیت فرهنگی منزل به اتاق پذیرایی مورد نظر خود دست یابید. در تصاویری که در ادامه برای شما قرار داده ایم تا حد زیادی از شلوغی بیش از حد اتاق پذیرایی پرهیز شده است و با ایجاد فضایی باز و دلنشین در اتاق پذیرایی و جریان یافتن انرژی در آن موفق به طراحی دکوراسیون داخلی پذیرایی دلنشین و متناسب با روش های روز شده است .