محوطه سازی  فقط به کاشت و آبیاری انواع گیاهان و درختان محدود نمی شود. شما می توانید با کمک ایده های مدرن و کاربردی محوطه سازی بی نظیری را ایجاد کنید . برای محوطه سازی در حیاط می توانید از انواع المان های مختلف نظیر برکه و استخر و آلاچیق و باغچه و … استفاده کنید که انتخاب هر یک از این المان ها به فضای حیاط مورد نظر شما بستگی دارد.تعیین نقاط نشانه و مبدا طرح توسط دستگاه نظارت و کارفرما به پیمانکار پروژه تحویل داده می شود و پیمانکار باید نهایت دقت را در حفظ این نقاط به کار گیرد. 

 در طراحی محوطه محل مورد نظر باید تمام سطوح از درختان و گیاهان پاک شود. قطع درختان و ریشه کن کردن آنها نباید به سازه های مجاور آسیبی وارد کند, بنابراین عملیات پاکسازی محل مورد نظر باید با رعایت اصول و احتیاط انجام شود و در ادامه برای جلوگیری از نفوذ آب به محوطه پروژه, عملیاتی نظیر لوله کشی, سنگ چینی, آب روها و ساخت تاسیسات ویژه برای کنترل آب های زائد باید طبق دستور دستگاه نظارت و نقشه اجرایی صورت گیرد. 

سیستم حفاظت کارگاه باید به صورتی باشد که در طول پروژه مشکلی در تامین آب برای زمین های کشاورزی اطراف و یا آب شهری پیش نیاید. اگر تغییر مسیر آب و تامین آن برای کارگاه ضروری است, پیمانکاران باید طبق دستور دستگاه نظارت اقدام به این امر نمایند.

نکته دیگر که باید به آن توجه کرد منظور از زهکشی کنترل سطح آب زیرزمینی تا تراز مشخص, خارج کردن آب های ناشی از بارندگی و مهار مسیر سیلاب ها می باشد.زهکشی زیرزمینی برای کنترل و ثابت نمودن سطح آب زیرزمینی در تراز مشخص صورت می گیرد. این تراز بر اساس پی سازه ها, پی زیرزمین ها و سطوح زیر ساختمان معین می شود و از ایجاد مشکلاتی نظیر نم کشیدن ساختمان و نفوذ آب به آنها جلوگیری می کند. در اخر استودیو طراحی پدرام تجویدی آماده هرگونه مشاوره در امر بازسازی ، نوسازی و طراحی پروژه های شما میباشد.