مردم امروز با  زندگی مدرن و آپارتمان نشینی٬ پس از گذران یک روز سخت کاری نیاز به جایی در خانه دارد که با فضای باز در ارتباط باشد تا نفسی تازه کند. تراس و بالکن فضاهای نیمه بازی هستند که در نقش حیاط خانه های قدیمی٬ می توانند نیازهای روزمره زندگی آپارتمانی را رفع کنند.  مساحت تراس و بالکن در مقایسه با حیاط کم تر است اما شما می توانید با استفاده از راهکارهای مناسب طراحی تراس کوچک منزلتان را بر عهده بگیرید و از فضای آن بیشتر لذت ببرید.

تفاوت بین تراس و بالکن: تراس و بالکن هر دو فضای باز در محیط خانه محسوب می شوند٬ اما تراس به فضای الحاق شده به آپارتمان گفته می‌شود که غیر مسقف است و جز مشاعات محسوب می شود پس در نتیجه مساحت آن در مجموعه مساحت آپارتمان مصاحبه نمی شود. معادل فارسی تراس همان بهار خواب است.بالکن بخشی از مساحت ساختمان محسوب می شود٬ مسقف است و معمولا از ساختمان بیرون زده می باشد. معادل فارسی بالکن ایوانک است.

بارعایت نکات زیر میتوانید بالک زیبایی داشته باشید

اگر تراس شما کوچک است٬ گلدان هایی را انتخاب کنید که فضای زیادی اشغال نکنند یا گلدان هایی را برگزینید که قابلیت نصب روی نرده تراس یا آویزان شدن داشته باشند.دیوار سبز یا باغچه ی عمودی یکی از این روش هاست که هم گیاه را به تراس خود اضافه می کنید و علاوه بر زیبایی به بهبود کیفیت فضایی تراس نیز کمک می کند.همیشه مبلمان تاشو را برای یک فضای کوچک انتخاب کنید.یک بالکن کوچک نیاز به نورپردازی قدرتمندی ندارد، اما به یک راه حل عملی و کارآمد نیاز دارد. شمع ها هم یک راه حل عالی برای روشنایی بالکن و تراس هستند. با نور گرمی که دارند می توانند فضای رمانتیکی را به وجود بیاورند.

مشا