بازسازی ساختمان تخصص ماست..


بازسازی فروشگاه و طراحی معماری اصوی فروشگاه ها یکی از مهم ترین عوامل در میزان درامد و کسب و کار هست به خصوص که با پیشرفت تکولوژی افراد ترجیح میدهند کمتر در فروشگاه بمانند باید طراحی داخلی فروشگاه بسیار منحصر به فرد و جذب کننده باشد .

قبل از طراحی

وقتی شما تصمیم به بازسازی فروشگاه خود مکیگیرید باید حوضه ی تغییر و نوسازی را مشخص کنید برای مثال اگر فروشگاه شما بزرگ است و تفکیک فضا نشده است و یا فروشگاه شما مشکل سازه ای و استقامت دارد که مورد بازسازی باید قرار بگیرد .

بعد  که حوزه بازسازی مشخص شد وارد بخش طراحی داخلی فروشگاه میشویم قبل طراحی باید سوالی از خود بپرسید که ایا فروشگاه من ویترین یا قسمتی به عنوان بیانگر حوزه ی کاری را دارد و معرف محصولات شما است ؟

ایا نورپردازی فضای داخلی فروشگاه من کارایی مناسب دارد یا باید در گزینه بازسازی و طراحی قرارگیرد؟

ایا فضای داخلی فروشگاه من وجه تمایز از رقبا دارد ؟

ایا تهویه فروشگاه من مناسب و دلچسب برای مستری ها میباشد ؟

درواقع قبل هر تصمیمی باید یک کاغذ بردارید و میزان توقع خود را از فروشگاه خود بنویسید و با مشاوره با مهندیسن بازسازی ساختمان با میزان بودجه شما شرو.ع تغییر در فروشگاه خود بکنید .

مراحل نوسازی ساختمان به طور کلی در تجاری یا مسکونی  

. دلیل دیگر میتواند اصلاح سازه و مقام سازی سازه موجود است .

مراحل نوسازی و بازسازی در ساختمان های قدیمی

مرحله تخریب

مرحله ساخت

مرحله داخلی ( الف : گچ کاری وسقف کاذب ، ب : نورپردازی ، ج : کف سازی ، د :رنگ دیوار و سقف ، ذ : اجرای دیوار چوش یا کاغذ دیواری ، ر : قرنیز

، ز : چیدمان