بازسازی ساختمان تخصص ماست..
مراحل نوسازی ساختمان های قدیمی
با گذشت زمان وعمر ساختمان ساختمان به بازسازی هایی در مواردی خاص یا به صورت کلی دارد که مراحل نوسازی ساختمان باید به صورت اصولی در امداد هم انجام شود.

قبل و بعد حیاط

هدف از نوسازی و بازسازی ساختمان می تواند به دلیل رفع مشکلات اساسی ساختمان باشد و یا تغییر دکوراسیون و طراحی داخلی برای کاربی خاص یا صرفا جهت توع و تعویض سبک زندگی. دلیل دیگر میتواند اصلاح سازه و مقام سازی سازه موجود است .

مراحل نوسازی و بازسازی در ساختمان های قدیمی مرحله تخریب
مرحله ساخت
مرحله داخلی ( الف : گچ کاری وسقف کاذب ، ب : نورپردازی ، ج : کف سازی ، د :رنگ دیوار و سقف ، ذ : اجرای دیوار چوش یا کاغذ دیواری ، ر : قرنیز
، ز : چیدمان
مشورت با مهندسین مجرب در زمینه بازسازی میتواند در کاربری صحیح گرفتن از فضاهای مختلف ،امور اقتصادی و طراحی مناسب به شما کمک بسیار کند .

 در بعضی نوسازی ها شما باید علم بر این  اشته باشید که امکان تخریب دیوار یا بهرگیری مناسب از سازه ای می باشد یا نه .مرحله بعدی اگر تغییر دیوار داشته باشید تخریب می باشد . 

بازسازی اتاق خواب

که هنگامتخریب دیوار باید به نوع دیوار توجه بسیاری بکنید که دیوار باربر هست یا نه. که اگر دیوار باربر توسط مهندس مربوطه شناسایی نشود باعث ضعیف شدن سازه و یا حتی منجر به خراب شدن سقف می شود .

در مرحله ساخت باید دقت داشته باشید وزن ساختمان را زیاد نکنید که سازه محاسبه شده است  . در واقع استفاده از دیوار های پیش ساخته زمان و هزینه به حداقل می رسد .