بازسازی تخصص ماست ..

بازسازی ساختمان های قدیمی در کرج

بازسازی ساختمان شامل دیدگاهی است کهاینده ساختمان را تشکیل میدهد. بازسازی میتواند شامل نوسازی ، تغییرات ، تعمیرات یا ترکیباتی از تمام این ها باشد . 

براورد هزینه بازسازی خانه کلنگی همیشه یکی از مهمترین دغدغه های مالکان است . بخواهیم به صورت تیتر وار و به طور کلی نام ببریم هزینه ها بدین صورت است ، هزینه خرید مصالح ، هزینه حمل و نقل زباله ، هزینه تعمیرات ، هزینه دکوراسیون هزینه مجریان ، پیمانکاران ، کارگران و نیروهای حضور یافته در پروژه بازسازی

ابتدا باید مشخص کنید قصد بازسازی کامل دارید یا میخوایهد بخشی از ساختمان خود را بازسازی کنید از بازسازی هدفتان تغییر در زیبایی یا مقاومت ساختمان است .

مقاوم سازی و محکم کردن یک ساختمان

سوار کردن المان هایی که جدا شده است

سفت کاری بخش هایی از ساختمان که ترک پیدا کرده است 

نوسازی نمای ساختمان

تغییرات در نوع مصالح استفاده شده در بازسازی یا نوسازی بنای جدید

اشتاباهات در بازسازی ساختمان های قدیمی

برارود نکردن بودجه واقعی

فدا کردن عملکرد برم فرم

عدم توجه به معماری اصلی

تمرکز برظاهر

بازسازی بر اساس مد روز

عدم توجه به گردش

بازسازی خانه روستایی

در بازسازی خانه روستایی باید به حفظ فضای روستایی توجه کرد یعنی نباید کامل از بین ببرود برای مثال در ایران المان های روستایی باید کاملا رعایت شود . ستون های چوبی تیرهای چوبی بالکن ها و ایوان های روستایی باید تمامی موارد رعایت شود .

باید برای مصالح بوم اور برای بازسازی استفاده کرد برای مثال خانه روستایی متناسب با اقلیم منطقه یک شهر کویری متفاوت تر از روستایی در کردستان است . 

دلیل آن بر این است که مصالح نامناسب با محیط و شرایط اقلیمی منطقه مجوب ناکارامدی فضا می شود . 

در دکوراسیون خانه روستایی باید به بافت و متریال مبلمان توجه کرد .  گلیم ، کوسن های با بافت هایی از مکرومه حصیر بافی به زیبا تر شدن دکوراسیون خانه روستایی شما کمک میکند .

استفاده از صنایع دستی ، رنگ فیروزه ای ، گوشه های دنج ، استفاده از چوب ، کاشی های رنگی میتواند طراحی داخلی خانه روستایی شما را  جذاب کند.  

https://www.instagram.com/pedramtajvidi/


نکته ای که باید به ان توجه کرد مسیر دسترسی ها و سیرکولاسیون داخلی است . که دورنگرا بودن و محرمیت در طراحی پلان باید رعایت شود . اگر در بازسازی خانه روستایی باید به تاسیسات قبل از هرچیزی رسیدگی کرد اصلاح تاسیسات و لوله کشی ها امری ضرروری است . .

ورودی خانه روستایی و بالکن سنتی دست نخورده باقی مانده ، تمام درب های ساختمان بازسازی و رنگ امیزی شدند .